Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2020 roku

LP.

NUMER UCHWAŁY

Z DNIA

UCHWAŁA

1

XV.114.2020

27 Stycznia

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko

PDF1. Uchwała nr XV.114.2020.pdf (101,68KB)
 

2

XV.115.2020

27 Stycznia

w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego

PDF2. Uchwała nr XV.115.2020.pdf (199,78KB)
 

3

XV.116.2020

27 Stycznia

w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego

PDF3. Uchwała nr XV.116.2020.pdf (201,09KB)
 

4

XV.117.2020

27 Stycznia

w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego

PDF4. Uchwała nr XV.117.2020.pdf (208,03KB)
 

5

XV.118.2020

27 Stycznia

w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego

PDF5. Uchwała nr XV.118.2020.pdf (191,29KB)
 

6

XV.119.2020

27 Stycznia

w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego

PDF6. Uchwała nr XV.119.2020.pdf (192,89KB)
 

7

XV.120.2020

27 Stycznia

w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego

PDF7. Uchwała nr XV.120.2020.pdf (193,07KB)
 

8

XV.122.2020

27 Stycznia

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy

PDF8. Uchwała nr XV.122.2020.pdf (1,98MB)
 

9

XV.123.2020

27 Stycznia

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach

PDF9. Uchwała nr XV.123.2020.pdf (1,98MB)
 

10

XVI.129.2020

24 Lutego

W sprawie zmiany uchwał

PDF10. Uchwała nr XVI.129.2020.pdf (117,31KB)
 

11

XVII.139.2020

27 Kwietnia

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Izbicko

PDF11. Uchwała nr XVII.139.2020.pdf (126,33KB)
 

12

XVII.140.2020

27 Kwietnia

w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym

PDF12. Uchwała nr XVII.140.2020.pdf (250,66KB)
 

13

XVIII.152.2020

29 Czerwca

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko

PDF13. Uchwała nr XVIII.152.2020.pdf (336,76KB)
 

14

XIX.162.2020

24 Sierpnia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2020/2021

PDF14. Uchwała nr XIX.162.2020.pdf (110,63KB)
 

15

XX.166.2020

28 Września

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach Zespołu Szkół Gminy Izbicko

PDF15. Uchwała nr XX.166.2020.pdf (139,07KB)
 

16

XX.167.2020

28 Września

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

PDF16. Uchwała nr XX.167.2020.pdf (124,18KB)
 

17

XX.168.2020

28 września

Zmieniając uchwałę w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym

PDF17. Uchwała nr XX.168.2020.pdf (112,90KB)
 

18

XX.169.2020

28 Września

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko

PDF18. Uchwała nr XX.169.2020.pdf (123,28KB)
 

19

XXIII.186.2020

21  grudnia

W sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej – kasy, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Izbicko

PDF19. Uchwała nr XXIII.186.2020.pdf (271,82KB)
 

20

XXIII.190.2020

21 grudnia

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Przedszkola w Izbicku, Przedszkola w Krośnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krośnicy, Przedszkola w Otmicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otmicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko

PDF20. Uchwała nr XXIII.190.2020.pdf (295,45KB)