Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola spełniania obowiązku nauki

 

Informacja dla rodziców dzieci i uczniów realizujących obowiązek szkolny i nauki

(Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe)

Gmina  na terenie której uczeń mieszka (obowiązek szkolny  lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 16 - 18 lat), kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i nauki.

Uczeń spełnia obowiązek szkolny/nauki :

  1. przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  2. przez uczęszczanie do szkoły za granicą
  3. przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy
  4. przez uczęszczanie do szkoły wyższej
  5. przez uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez podmioty, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy Prawo oświatowe.

Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. (art. 41 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe).

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do informowania Wójta Gminy, na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

Informacje należy składać w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 13 (II piętro), tel.: 77 461 72 21 wew. 119

Załączniki do pobrania:

 

 PDFoświadczenie rodziców.pdf (271,96KB)


PDFklauzula informacyjna - kontrolowanie obowiązku nauki.pdf (579,01KB)

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PODSTAWA PRAWNA :

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.