Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju zawodowego każdego nauczyciela. Doskonalenie zawodowe i samokształcenie wpisane jest w zawód nauczyciela i stanowi nie przywilej, a ustawowy obowiązek, który ma być realizowany w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia.

Głównym celem doskonalenia zawodowego jest podnoszenie kompetencji nauczycieli, wśród których wyróżnia się dwie zasadnicze ich grupy:

  • kompetencje osobowościowe – dotyczące sfery osobowościowej nauczyciela, dojrzałości moralnej i społecznej, jego zdolności i uzdolnień, reakcji emocjonalnych i postaw
  • kompetencje zawodowe – dotyczące wiedzy merytorycznej i sfery dydaktycznej zawodu nauczyciela oraz relacji interpersonalnych, na których opiera się proces kształcenia.

W dniu 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Nauczyciela  m.in. w art. 70a dodano ust. 3a (t. j. Dz.U. 2023 poz. 984 ze zm.). Określono w nim katalog form doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowanych ze środków wyodrębnionych na ten cel. Zgodnie
z tym przepisem ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

DOKUMENTACJA NA ROK 2024:

PDFZarządzenie Nr OR 0050.1.2024 Wójta Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ustalenia maksymalnej kwoty.pdf (481,77KB)

Załączniki do zarządzenia:

PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.1.2024 Wójta Gminy Izbicko z dnia 17.01.2024 r. - Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na doskonalenie zawodowe.pdf (189,52KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR 0050.10.2024 Wójta Gminy Izbicko z dnia 17.01.2024 r. - Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach.pdf (551,37KB)

Załączniki do Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli:

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK DYREKTORA.pdf (66,64KB)
PDFZałącznik nr 2 do regulaminu - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW.pdf (73,43KB)
PDFZałącznik nr 3 do regulaminu - WNIOSEK NAUCZYCIELA.pdf (117,57KB)
PDFZałącznik nr 4 do regulaminu - UMOWA.pdf (73,59KB)
PDFZałącznik nr 5 do regulaminu - NADZÓR W ZAKRESIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU.pdf (102,79KB)
PDFZałącznik nr 6 do regulaminu - REJESTR WNIOSKÓW.pdf (95,50KB)

DOKUMENTACJA NA ROK 2023:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Izbicko Nr OR 0050.8.2023 z dnia 17.01.2023 r.w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ustalenia maksymalnej kwoty.pdf (482,39KB)

Załączniki do zarządzenia:

PDFZałacznik nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.8.2023 z dnia 17.01.2023 r. - Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2023 r.pdf (189,89KB)
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.8.2023 z dnia 17.01.2023 r. - Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach dla których Gmina.pdf (551,32KB)

Załączniki do Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli:

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK DYREKTORA.pdf (66,64KB)
PDFZałącznik nr 2 do regulaminu - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW.pdf (73,43KB)
PDFZałącznik nr 3 do regulaminu - WNIOSEK NAUCZYCIELA.pdf (117,57KB)
PDFZałącznik nr 4 do regulaminu - UMOWA.pdf (73,59KB)
PDFZałącznik nr 5 do regulaminu - NADZÓR W ZAKRESIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU.pdf (102,79KB)
PDFZałącznik nr 6 do regulaminu - REJESTR WNIOSKÓW.pdf (95,50KB)
 

DOKUMENTACJA NA ROK 2022:

PDFZarządzenie Nr OR0050.12.2022 Wójta Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (556,83KB)

Załączniki do zarządzenia:

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2022 r.pdf (190,28KB)
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia - Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach.pdf (549,16KB)

Załączniki do Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli:

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK DYREKTORA.pdf (66,64KB)
PDFZałącznik nr 2 do regulaminu - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA SRODKÓW.pdf (73,43KB)
PDFZałącznik nr 3 do regulaminu - WNIOSEK NAUCZYCIELA.pdf (117,57KB)
PDFZałącznik nr 4 do regulaminu - UMOWA.pdf (73,59KB)
PDFZałącznik nr 5 do regulaminu - NADZÓR W ZAKRESIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU.pdf (102,79KB)
PDFZałącznik nr 6 do regulaminu - REJESTR WNIOSKÓW.pdf (95,50KB)

 

DOKUMENTACJA NA ROK 2021:

PDFZarządzenie Nr OR.0050.9.2021 Wójta Gminy Izbicko z 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania.pdf (126,11KB)

Załączniki do zarządzenia:

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Plan dofinansowania i wysokość środków finansowych naliczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2021 r.pdf (98,05KB)
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia - Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym.pdf (146,42KB)

Załączniki do Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli:

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK DYREKTORA.pdf (66,64KB)
PDFZałącznik nr 2 do regulaminu - SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA SRODKÓW.pdf (73,43KB)
PDFZałącznik nr 3 do regulaminu - WNIOSEK NAUCZYCIELA.pdf (117,57KB)
PDFZałącznik nr 4 do regulaminu - UMOWA.pdf (73,59KB)
PDFZałącznik nr 5 do regulaminu - NADZÓR W ZAKRESIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU.pdf (102,79KB)
PDFZałącznik nr 6 do regulaminu - REJESTR WNIOSKÓW.pdf (95,50KB)